Zoeken

Toezicht op trustkantoren maakt Nederland onveilig

Vadim BlauStein: Waarom een separaat toezicht op trustkantoren als de maatschappij daar niets van merkt? Behalve dan de zorgwekkende nieuwsberichten in AD en FD dat alweer een trustkantoor in overtreding is. De criminelen gaan toch niet naar officiële trustkantoren om hun geld wit te wassen. Er zijn duizend wegen in Nederland om voor een crimineel de Wet Toezicht Trustkantoren om te zeilen. Sterker nog, de administratieve lasten die het toezicht van DNB met zich meebrengt en

Russische maffia in Nederland

Vadim Blaustein: Vooruitlopend op de Brexit verhuizen criminelen van Oost-Europese afkomst van London naar Amsterdam. Er zijn bij Immigratie en Naturalisatiedienst honderden aanvragen in behandeling van de nieuwe “kennismigranten” met uitgebreide kennis van witwassen, illegale handel, afpersing en veel meer. Bent u al klaar voor uw nieuwe buurman? #blaustein #vadimblaustein #blausteinlawyers #blausteinbusinesslawyers #trust #nederland #dnb #trustkantoor #compliance #ubo #bela